Limek plus spol. s r.o. - Likvidace ekologických havárií a poradenství v oblasti ekologieREFERENČNÍ LIST
sanace ekologické havárie - rekultivace

Název akceSanace havárie ropovodu Družba
Čáslav - Žákovský potok
Doba realizacesrpen - listopad 2007
Investor a gen. dodavatelMERO ČR, a.s.
Vodní Zdroje, a.s. (generální dodavatel)
Kontaktní osoba, telefonIng. Vít Tůma (+420 315 701 111)
technický ředitel společnosti
Celkový objem prací v Kč (bez DPH)7 200 000 ,-
Činnost realizovaná společností
LIMEK plus, s.r.o.
Vybudování drenážního systému, rekultivace celého území po sanačním zásahu a zavezení lokality zeminou a ornicí.
Popis předmětu pracíVybudování drenážního systému pro sanační čerpání podzemní vody kontaminované RU. Zavezení odtěženého prostoru inertní zeminou a vytvoření nové vrstvy ornice na polích zasažených ropnými látkami. Další práce: osetí rekultivovaných prostorů travou, rekonstrukce cesty, osázení vzrostlých stromů a zrušení všech provizorních komunikací vybudovaných pro sanační zásah.
SanaceSanaceSanace
SanaceSanaceSanace

Česky English Russian

Vytvořil Daend.cz - Tvorba WWW stránek