dealing with environmental emergencies and provision of environmental consultation servicesThis page is un der construction and available only in Czech language

REFERENČNÍ LIST
sanace ekologické havárie - rekultivace

Název akce Sanace havárie ropovodu Družba
Čáslav - Žákovský potok
Doba realizace srpen - listopad 2007
Investor a gen. dodavatel MERO ČR, a.s.
Vodní Zdroje, a.s. (generální dodavatel)
Kontaktní osoba, telefon Ing. Vít Tůma (+420 315 701 111)
technický ředitel společnosti
Celkový objem prací v Kč (bez DPH) 7 200 000 ,-
Činnost realizovaná společností
LIMEK plus, s.r.o.
Vybudování drenážního systému, rekultivace celého území po sanačním zásahu a zavezení lokality zeminou a ornicí.
Popis předmětu prací Vybudování drenážního systému pro sanační čerpání podzemní vody kontaminované RU. Zavezení odtěženého prostoru inertní zeminou a vytvoření nové vrstvy ornice na polích zasažených ropnými látkami. Další práce: osetí rekultivovaných prostorů travou, rekonstrukce cesty, osázení vzrostlých stromů a zrušení všech provizorních komunikací vybudovaných pro sanační zásah.
Sanace Sanace Sanace
Sanace Sanace Sanace

Česky English Russian

Created by Daend.cz